• Europa,  Niemcy

    AKWIZGRAN MIASTO KAROLA

    Akwizgran – miasto Karola. Karol Wielki, władca Imperium Karolińskiego, wybrał Akwizgran na swoją siedzibę, przez co miasto stało się centrum pierwszego od czasów rzymskich prawdziwego imperium.